CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP JOBWAY

 

Sửa đổi lần cuối: Ngày 14 tháng 08 năm 2021

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Bằng việc tham gia truy cập và sử dụng các dịch vụ do JobWay cung cấp (bao gồm ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay hoặc sử dụng trang web Jobway.edu.vn), tất cả người dùng (hay còn gọi là “bạn”, người sử dụng”) được coi là hoàn toàn đồng ý và tuân theo các các điều khoản được Công ty Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực và Hướng nghiệp JobWay (được hiểu là “chúng tôi”) nêu ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng ngưng truy cập hay sử dụng dịch vụ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email: conduongnghenghiep@jobway.vn

JobWay có quyền cập nhật, sửa đổi, thêm vào, xóa đi, hoặc chỉnh sửa Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của JobWay. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi tại http:///www.jobway.edu.vn Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng dịch vụ của JobWay. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của JobWay kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.

II. ĐĂNG KÝ

Để sử dụng dịch vụ bạn cần phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của JobWay và cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của JobWay, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỦ TÀI KHOẢN

Không được sử dụng trái phép dịch vụ JobWay của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho dịch vụ JobWay hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. 

IV. QUYỀN TRUY CẬP VÀ THU THẬP THÔNG TIN

V. NỘI DUNG DỊCH VỤ

Đối với nội dung dịch vụ do ban quản trị của JobWay đăng tải: Các nội dung này được cung cấp không kèm theo bất kỳ cam kết nào. Ban quản trị JobWay chỉ xác nhận ở mức tương đối sự đúng đắn, tính chính xác, trong việc sử dụng dữ liệu hay kết qủa của việc sử dụng dữ liệu trên ứng dụng này.

Đối với nội dung do thành viên đăng tải lên: Mọi thành viên, khi sử dụng ứng dụng, cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đưa lên.

VI. NGƯNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG

Người sử dụng JobWay sẽ bị ngưng cấp quyền sử dụng dịch vụ (tuỳ theo mức độ nghiêm trọng admin sẽ khoá, treo, xoá tài khoản của người sử dụng vi phạm (block, suspend, remove violated accounts) mà không được báo trước nếu vi phạm một trong những điều sau:

JobWay sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các nội dung đó. JobWay có quyền xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật, JobWay sẽ tích cực phối hợp để làm rõ hành vi đăng tải thông tin và dữ liệu trái phép.

VII. BẢN QUYỀN

Đối với bản quyền của các thông tin, tin tức cập nhật, JobWay luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên ứng dụng đều tuân thủ pháp luật, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên ứng dụng. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu bị phát hiện sẽ bị gỡ bỏ khỏi ứng dụng trong thời gian sớm nhất.

VIII. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các thành phần của ứng dụng, bao gồm thiết kế, logo, các phần mềm, chức năng kỹ thuật, các hình ảnh, cấu trúc đều thuộc bản quyền của JobWay. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản.

IX. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khi sử dụng ứng dụng này người sử dụng chấp thuận và đồng ý với việc có thể gặp một số rủi ro và đồng ý rằng JobWay cũng như các bên liên kết chịu trách nhiệm xây dựng dịch vụ ứng dụng này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào đối với với người sử dụng dù là trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả để lại, bị phạt hay bất kỳ mất mát, phí tổn hoặc chi phí có thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp qua việc sử dụng hoặc chuyển tải dữ liệu từ ứng dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả những ảnh hưởng do mã độc, virus,… tác động hoặc không tác động đến thiết bị của người sử dụng như hệ thống mạng, máy tính và các thiết bị di động. 

JobWay sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin đăng tải của bên thứ ba nào, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải nội dung trên JobWay. Tuy nhiên, JobWay sẽ cố gắng sử dụng mọi biện pháp kiểm soát và hạn chế tối đa các trường hợp tin tuyển sinh lừa đảo, thông tin không đúng….để bảo vệ Người Dùng.

JobWay không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

 

I. CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với JobWay. Chúng tôi, cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người dùng. Quy định bảo mật này thể hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà Chúng tôi đang áp dụng đối với người dùng của ứng dụng JobWay.Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng JobWay. Thông Báo Chính Sách này giải thích:

· Phạm vi thông tin JobWay thu thập từ người dùng.

· Mục đích JobWay thu thập thông tin của người dùng.

· Các bên thứ ba mà JobWay có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng.

· Thời gian lưu trữ, thay đổi, xóa bỏ thông tin của người dùng.

· Cách thức JobWay giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của người dùng.

Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ của JobWay sau khi JobWay đã gửi thông báo cho bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng các dịch vụ của JobWay. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của JobWay sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đã thể hiện sự đồng ý đối với các ràng buộc tại các Điều khoản mới.

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

- Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi người dùng điền vào biểu mẫu trên Website hay Mobile App bao gồm nhưng không giới hạn: email, số điện thoại, địa chỉ, trình độ và năng lực học tập, kinh nghiệm làm việc, định hướng nghề nghiệp, hành vi sở thích, mức lương, bằng cấp, chứng chỉ…

- Chúng tôi thu thập các ý kiến phản hồi từ người dùng.

- Chúng tôi có thể thu thập các thông tin về thiết bị của người dùng như: như tên thiết bị, hệ điều hành, kích cỡ màn hình, ngôn ngữ.

III. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin từ người dùng để:

- Vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ của Chúng tôi.

- Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng: chúng tôi phân tích và đưa ra những dự đoán về nhu cầu của người dùng và phân vùng để người dùng được ưu tiên tiếp cận những vùng thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu đó.

- Giới thiệu tới người dùng các thông tin mà Chúng tôi cho rằng sẽ hữu ích, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, chương trình ưu đãi và các gợi ý về tính năng.

IV. CHIA SẺ THÔNG TIN

1. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản I trên đây có thể được công bố/sử dụng bởi các bên thứ ba sau đây nhằm kết nối các dịch vụ của JobWay và bạn đến các cơ hội phù hợp:

Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web/ứng dụng. - Cung cấp các thông tin, khóa học, sự kiện phù hợp

2. Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.

3. JobWay không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được phép chia sẻ lại thông tin đã được cung cấp cho một bên khác hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được ký kết trong hợp đồng với JobWay.

V. THỜI GIAN LƯU TRỮ/ THAY ĐỔI VÀ XÓA BỎ THÔNG TIN

Mọi thông tin được Chúng tôi lưu trữ cho tới khi người dùng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của chính mình hoặc Chúng tôi cho rằng việc lưu trữ thông tin đó là không cần thiết.

Người dùng có thể thay đổi hoặc xóa một phần hay toàn bộ thông tin mà mình đã nhập tại giao diện hồ sơ cá nhân. Chúng tôi có thể hỗ trợ xóa bỏ thông tin nếu người dùng yêu cầu, tuy nhiên người dùng cần phải chứng minh mình có quyền hợp pháp đối với các thông tin đó.

VI. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. JobWay cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. JobWay có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.

2. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên JobWay, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email conduongnghenghiep@jobway.vn.

VII. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

1. Khi sử dụng các Dịch vụ của JobWay, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của JobWay như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với JobWay qua email conduongnghenghiep@jobway.vn.

2. Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc người giới thiệu, các trường học/ đại học/ cao đẳng/ học viện mà bạn đã theo học, các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn và các Nhà tuyển dụng công bố thông tin các nhân của bạn với JobWay.

VIII. BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

Chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, hoặc cần gửi phản hồi về việc sử dụng thông tin các nhân sai mục đích, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH Đào Tạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực Và Hướng Nghiệp JobWay

Địa chỉ: 74/10B Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Email: conduongnghenghiep@jobway.vn

Hotline: 093 83 83 110